Årsmøde - BORN - Specialskolen for Syn

SPECIALSKOLEN FOR SYN
Title
Gå til indhold
Om BORN

Indkaldelse til årsmøde i BORN
Der indkaldes hermed til årsmøde i BORN, Blindes Oplysnings Forbund region Nordjylland,
onsdag den 27. februar 2019 kl. 11,00
i De Frivilliges Hus Danmarksgade 12. 9900 Frederikshavn.
Dagsorden:

1.   Valg af ordstyrer
2.   Valg af stemmetællere
3.    Formandens beretning
4.   Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget
5.   Indkomne forslag, skal indsendes mindst 14 dage før årsmødet.
6.   Valg af bestyrelse. Der vælges en repræsentant og personlig stedfortræder fra hver kommune, samt en deltagerrepræsentant.
                          
7.   Valg af revisorer
8.   Eventuelt
Efter årsmødet afholdes konstituerende bestyrelsesmøde.
 
Af hensyn til traktement bedes tilmelding ske senest den 22,februar 2019 til Kirsten Nørkjær telefon 28 74 71 17
Se også: www.blindesoplysning.dk og www.netkreds.dk
Med venlig hilsen
Anna-Grethe Christensen
Formand
Title
BORN
Tilbage til indhold