Årsmøde - BORN - Specialskolen for Syn

SPECIALSKOLEN FOR SYN
Title
Gå til indhold
Om BORN

 Indkaldelse til årsmøde i BORN
Der indkaldes hermed til årsmøde i BORN, blindes oplysningsforbund region Nordjylland, fredag 3. marts kl. 10:00 i De Frivilliges Hus Danmarksgade 12, 2 sal, 9900 Frederikshavn.
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning.
4. Godkendelse af regnskab og budget.
5. Indkomne forslag, skal indsendes mindst 14 dage før årsmødet.
6. Valg af bestyrelse.
På Valg er:
Brønderslev kommune: Lars Peter Petersen, valgt 2021 for 2 år. Stedfortræder Olga Fjordside Højgaard  
Hjørring kommune: Kirsten Nørkær valgt 2021 for 2 år. Stedfortræder Marlene Pedersen.
7. Valg af deltagerrepræsentanter
Lærerrepræsentant Torben Frederiksen, valgt 2021 for 2 år.
8. Valg af revisorer
9. Eventuelt
Efter årsmødet afholdes konstituerende bestyrelsesmøde.
Af hensyn til traktement bedes tilmelding ske senest den 27. februar. 2023 til Kirsten Nørkjær på telefon 28 74 71 17 eller mail ulstedbo@mail.dk.
Se også: www.blindesoplysning.dk og www.netkreds.dk.
For opfølgende og opdaterede informationer i forbindelse med  årsmødet
Med venlig hilsen
Torben Frederiksen
Formand
Mobil 30 49 59 20 - Mail tgf@matokiri.dk
 

Title
BORN
Tilbage til indhold